Daugavpils pilsētas industriālo zonu 3D realitātes modelis

Daugavpils pilsētas industriālo zonu 3D realitātes modelis ir tapis projekta LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam.